ล่องเรือชมเมือง

วิถีชีวิตริมน้ำเจ้าพระยาในช่วงเวลาเย็นแสงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้า แสงสีทองตกกระทบผืนน้ำ กับบรรยากาศการล่องเรือชมเมืองแบบสบาย ๆ นี่คือวิถีชีวิตของชาวกรุง

Scroll Up