วงเวียนโอเดียน จุดเริ่มถนนต้นเยาวราช

เป็นจุดเริ่มต้นของถนนเยาวราชที่เราไปเที่ยวกันในปัจจุบัน มีคนมาท่องเที่ยวตอนกลางคืนมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

Scroll Up