วัดวาอาราม​

หากได้กล่าวถึงกรุงเทพมหานคร​ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย​นั้นนอกจากความเจริญทางด้านการคมนาคมขนส่ง, สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆอีกมากมายแล้ว​ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยและต่างชาติชื่นชอบ​และพากันหลงไหลใน​กรุงเทพนั่นก็คือวัดวาอารามซึ่งมีสถาปัตยกรรม​อันงดงามโดยสถานที่แห่งนี้ถ้าได้เข้าไปแล้วทำให้รู้สึกสบายใจ​ และเป็นที่พึ่งทางใจในคราวเดียวกัน
ซึ่งในกรุงเทพมหานคร​นั้น มีวัดที่มีความงดงามและสถาปัตยกรรม​อันโดดเด่นและมีประวัติ​ศาสตร์​ความเป็นมาที่ยาวนานเช่นวัดราชบ​พิธ​สถิต​มหา​สี​มา​ราม​ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในโบสถ์ออกแบบตกแต่งแบบตะวันตก ความโดดเด่นของวัดราชบพิธ คือ พระอุโบสถ วิหาร เจดีย์ และระเบียงแก้ว มีลายไทยลงรักประดับมุกที่วิจิตรสวยงาม บางส่วนตกแต่งด้วยลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ พระเจดีย์ประดับกระเบื้องเคลือบทรงระฆัง เป็นเจดีย์ประธานองค์สุดท้าย ที่สร้างขึ้นตามแบบแผนประเพณีนิยมที่ทำกันมาแต่โบราณ…

Scroll Up