วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหารหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ภูเขาทอง ในทุก ๆ ปี ที่วัดจะมีการจัดงานใกล้ ๆ กับช่วงเทศกาลลอยกระทง ผู้ที่มาเที่ยวงานภูเขาทองจะได้ร่วมในงานบุญคือพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง อีกด้วย

Scroll Up