วัดเทพลีลา ริมโป๊ะแสนแสบที่วังเวง

ภาพคลองแสนแสบที่เงียบ ในระหว่างที่ผู้คนต้องนั่งรอเรือสัญจรภายในคลองแห่งนี้ ท้องนํ้าสงบ ไร้เสียงเรือ ไร้เสียงคน

Scroll Up