วิถีริมคลอง

วิถีชีวิตริมคลอง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และพระพุทธรูปองค์ใหญ่ มุมมอง Unseen กลางกรุงเทพมหานคร

Scroll Up