วิวที่พิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์

ในวันนี้ได้ไปพิพิธภัณฑ์กับเพื่อน สนุกมาก!

Scroll Up