ศรัทธา

ผู้คนที่มานมัสการพระแก้วมรกต เดินเวียนรอบพระอุโบสถ

Scroll Up