สองฝั่งเจ้าพระยา

แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำสายใหญ่ของแผ่นดิน ไหลจากนครสวรรค์ สู่กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งทั้งของ ๒ สองฝั่ง คือฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี และยังมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นมรดกอันล้ำค่า ที่เรืองรองไปทั่วโลก

Scroll Up