สี่แยกบ้านแขก ถนนฝั่งธนบุรี ทําเลมุมมองที่สวยงามน่ามอง

เป็นภาพของยานพาหนะ รถที่มาจากฝั่งวงเวียนใหญ่และฝั่งสะพานพระปกเกล้าในยามกลางวันที่แสงแดดอบอุ่น ท้องฟ้าเปิดโปร่ง

Scroll Up