หอระฆัง

หอระฆังของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งมีความสวยงามโดดเด่นด้วยงานประดับกระเบื้องเคลือบและเครื่องเบญจรงค์

Scroll Up