หัวค่ำนี้ที่วัดพระแก้ว

บริเวณวัดพระแก้ว กับแสงไฟรถในช่วงเวลาหัวค่ำ

Scroll Up