อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

แม้รุ่งอรุณจะพ้นผ่านไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคงอยู่เสมอ

Scroll Up