อนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เด่นสง่ายามวิกาล ณ สะพานพุทธ

เป็นลานอนุสารีย์พระพุทธยอดฟ้าในช่วงกลางคืนใกล้ตลาดส่งออกดอกไม้ที่รู้จัก คือ ปากคลองตลาด

Scroll Up