อรุนสวัสดิ์ เมืองกรุง

กรุงเทพยามเช้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เมืองที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องมีสีสรรและสวยงาม

Scroll Up