เก่าไปใหม่มา

สิ่งต่างๆในโลกนี้ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จากตึกแถวธรรมดาเก่าๆ ได้กลายเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้เป็นหน้าเป็นตาแกประเทศชาติและกรุงเทพมหานครของเรา

Scroll Up