เช้านี้ที่ กทม

กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทยเราถือได้ว่ามีความสวยงาม ทั้งทางด้านโบราณสถาน ศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนถึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวบ้านเราจำนวนมากๆ นี้คือเสน่ห์ของสยามเมืองยิ้มครับผม

Scroll Up