เย็นย่ำถิ่นพระนคร

ยามเย็นหน้าลานคนเมืองจุดศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร

Scroll Up