เส้นทาง

เหมือนชีวิตที่เราเลือกจะก้าวไปข้างหน้า หรือหยุกกับที่..

Scroll Up