เส้นเลือดใหญ่ของทุกคน

ภาพถ่ายจากบริเวณวังหลัง มองข้ามไปยังฝั่งท่ามหาราช
แม่น้ำเจ้าพระยา เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของกรุงเทพฯ ที่ทุกคนมีต่างใช้สอยประโยชน์ ทั้งการขนส่งสินค้า การเดินทาง ค้าขาย มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรายล้อมไปด้วยชุมชนที่อยู่อาศัย ตลาดการค้า วัดต่างๆ สถานศึกษา และสถานที่สำคัญๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่สำคัญของการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ทั้งคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวชม แม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นศูนย์รวมของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเรื่องราวจากอดีตสืบเนื่องจนปัจจุบัน ที่เราในฐานะคนกรุงเทพฯ ต่างก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบให้แม่น้ำสายนี้ คงอยู่ต่อถึงรุ่นถัดไป

Scroll Up