แสงสุดท้าย

แม้จะสิ้นวันแต่ยังคงมีความงดงามของแสงสุดท้ายก่อนจะราตรี และก้าวสู่แสงของวันใหม่ของกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหล

Scroll Up