โลหะปราสาท

โลหะปราสาท ตั้งอยู่ในวัดราชนัดดารามวรวิหาร มีลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์

Scroll Up