ไม่รู้จะพึ่งใคร…มีแต่ “ใจ” ให้พึ่ง

นี่คือพระพุทธรูปที่เรียงรายกันเป็นแถวทีี่วัดสุทัศน์ ชวนให้คนเครียดๆ จากเมืองกรุงฯ ได้พักผ่อนจิตใจให้สบายได้ ใครเครียดๆ ไม่รู้จะพึ่งใคร ไปวัดสุทัศน์แล้วพึ่งใจตัวเองก็ได้นะ!

Scroll Up