50ปีกรุงเทพมหานคร

ภาพของวิถีชีวิต สถาปัตยกรรมเก่าและใหม่ที่หล่อหลอมรวมกันอย่างกลมกลืนและงดงามในมหานครใหญ่ที่ชื่อ กรุงเทพมาหนคร

Scroll Up