กิจกรรมของทุกคน

มองกรุงเทพฯ ผ่านเลนส์


อวดภาพ/คลิปสั้น “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน”
เพื่อบอกเล่าความประทับใจ สีสันการใช้ชีวิต ความสวยงาม สะดวกสบาย
รวมถึงบริการดี ๆ ของเมืองนี้ ส่งภาพ/คลิปบนแพลตฟอร์ม www.50ปีกทม.com และโหวตชิงเงินรางวัล

แกะรอย กรุงเทพฯ กว่าจะเป็น กทม. ในวันนี้


ร่วมทริปแกะรอยประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร จากราชธานี สู่มหานครแห่งจุดหมายปลายทาง
ของผู้คนจากทุกมุมโลก ที่ผ่านการพัฒนาเมืองในทุก ๆ ด้าน

แรลลี่ เยี่ยมย่าน ยลคลอง ท่องเวนิสตะวันออก


สัมผัสมนต์ขลังของเมืองแห่งสายน้ำในกิจกรรม “แรลลี่ เยี่ยมย่าน ยลคลอง ท่องเวนิสตะวันออก”
ร่วมค้นหาเสน่ห์กรุงเทพฯ ตระหนักในความสำคัญของคลอง
และเข้าใจถึงการดูแลรักษาคลองของ กทม.
...

วิ่งสู่ 50 ปี กทม. Virtual Fun Run


ทักญาติ ท้าเพื่อน สะกิดคนรัก ชวนกันร่วมกิจกรรม “วิ่งสู่ 50 ปี กทม. Virtual Fun Run”
วิ่ง check in สะสมระยะทาง เลือกวิ่งในสวนสาธารณะ กทม. แห่งใดก็ได้
ทำครบตามกติกาภายในเวลาที่กำหนด ส่งผลวิ่งบนแพลตฟอร์ม รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลมากมาย

ปักหมุด กรุงเทพฯ กับขุมทรัพย์สีเขียว


ร่วมเสาะหา และปักหมุด แนะนำพันธุ์ไม้หายาก่ที่ซ่อนตัวอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ
ให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้ และอนุรักษ์ปกป้องขุมทรัพย์อันล้ำค่า
เพื่อพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ดี
...

อวด กรุงเทพฯ เมืองแห่งคลอง


อวดผลงานการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาคลองในมิติต่าง ๆ
ทั้งในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย อวดความสวยงาม สะอาดตา ร่มรื่น อวดน้ำใสสะอาด
อวดวิถีชีวิตชาวคลองที่น่าอิจฉา อวดแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านกาแฟ
และเศรษฐกิจชุมชนสองฝั่งคลอง ผ่านกิจกรรม “คนอวดคลอง”ร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจ
และกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์คูคลองของคนกรุงเทพฯ ไปด้วยกัน
...

ดูแล กรุงเทพฯ ด้วยใจ


ส่งพลังใจให้ฮีโร่ ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ความประทับใจ
การให้บริการของ กทม. ณ จุดบริการต่าง ๆ และการปฏิบัติงานที่สะท้อนความใส่ใจ
ของเจ้าหน้าที่ กทม. เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของเมือง
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม เพื่อส่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ กทม.
ที่ทุ่มเทด้วยใจในการให้บริการ และการดูแลแก้ไขปัญหาเพื่อคนกรุงเทพฯ

จิตอาสา กรุงเทพฯ ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ


เปิดประตูรับ “จิตอาสาส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างต้นแบบ
“ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแห่งแรกของ กทม.” ฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้จริง
ผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด ฝากร้านผู้อาวุโสออนไลน์ ตลาดแรงงานผู้สูงอายุ
แนะนำการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกิจกรรมนันทนาการและเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
...

ตลาดนัด 50 ปี กทม.


รวมร้านโปรด เมนูปังที่บางกอก และตลาดนัดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม
แหล่งรวมสินค้าชุมชน Bangkok Brand และ Street Food ร้านเด็ดเมนูดัง
ที่ยกมาจากทุกตรอกซอยทั่วกรุงเทพฯ

Scroll Up