ภาพบรรยากาศ ก้าวสู่ปีที่ 50 กทม. พาปั่นไปปลูกอนาคต ชวนคนกรุงร่วมปักหมุดชี้เป้าต้นไม้มีคุณค่า

Scroll Up